Gepubliceerd op

Toegankelijkheid voor dove burgers

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid voor dove burgers

Advies over toegankelijkheid dove burgers bij alle overheden via Nederlandse Gebarentaal.

Dit gevraagde advies is uitgebracht om toegankelijkheid van het bestuurlijke verkeer en de rechtspraak voor dove burgers te vergroten. Deze gebieden worden expliciet genoemd in de Wet Erkenning NGT.

(Video is opgedeeld in doorzoekbare hoofdstukken)

Advies toegankelijkheid dove burgers bij alle overheden via Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Vorige