Adviezen

Lees meer over verschillende adviezen die we hebben uitgebracht aan de rijksoverheid. Als jij een interessante bijdrage of voorstel voor een nieuwe advies hebt hebt, schroom dan niet om met ons te contacten. We nemen alle ideeën mee in onze overleggen.

Toegankelijkheid voor dove burgers

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor dove burgers

Advies aan de Minister over toegankelijkheid dove burgers bij overheden via Nederlandse Gebarentaal.