Activiteiten

Het adviescollege leert graag van de ervaringen en kennis van andere landen bij het erkennen van hun gebarentalen. Dit gaat bijvoorbeeld over het vergroten van het gebruik van gebarentaal in diverse domeinen van de samenleving. Andere landen doen dit op hun eigen manier. Dat levert uiteenlopende resultaten op.

We leren ook van de erkenning van andere talen in Nederland, zoals het Fries. Dit doen we door deel te nemen aan evenementen en organisaties in binnen- en buitenland te bezoeken of hier te ontvangen.

Hier volgt een overzicht van de activiteiten waaraan het Adviescollege heeft deelgenomen:

Verslag symposium Erkende Talen- 21 april 2022

Gebarenfestival, presentatie van Adviescollege aan de bezoekers van Gebarenfestival - 24 september 2022

Werkbezoek Adviesraad Fins Gebarentaal en Kuurojen Liitto (Finse Dovenschap) in Finland - 24 tot 26 oktober 2022

Adviescollege NGT in Van Horen Zeggen (VHZ)

Vraaggesprek in Van Horen Zeggen met Joni Oyserman