Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de Minister van Binnenlandse Zaken over over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) in de samenleving. Dit heeft als doel om samenleving optimaal toegankelijk te maken voor gebarentaligen. Dat zijn dove mensen, maar ook bijvoorbeeld plotsdoven, ouders van dove kinderen en professionals die NGT gebruiken.

Lees meer
adviescollege NGT

Onze werkwijze

Heb je ideeën over hoe NGT in de samenleving toegepast kan worden? Wij verzamelen graag input. Laat het ons weten. Wanneer je een inbreng wilt doen, dan kun je ons mailen.

Adviezen

Toegankelijkheid voor dove burgers

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor dove burgers

Advies over toegankelijkheid dove burgers bij alle overheden via Nederlandse Gebarentaal.

Ontmoet het team

 • Johan Wesemann

  Johan Wesemann

  Voorzitter

 • Joni Oyserman MA

  Joni Oyserman MA

  Vice-voorzitter

 • Kim English-van Berkel

  Kim English-van Berkel

  Lid

 • Onno Crasborn

  Onno Crasborn

  Lid

 • Tony Bloem

  Tony Bloem

  Lid