Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de Minister van Binnenlandse Zaken over over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) in de samenleving. Dit heeft als doel om samenleving optimaal toegankelijk te maken voor gebarentaligen. Dat zijn dove mensen, maar ook bijvoorbeeld plotsdoven, ouders van dove kinderen en professionals die NGT gebruiken.

Lees meer
adviescollege NGT

Onze werkwijze

Heb je ideeën over hoe NGT in de samenleving toegepast kan worden? Wij verzamelen graag input. Laat het ons weten. Wanneer je een inbreng wilt doen, dan kun je ons mailen.

Adviezen

Toegankelijkheid voor dove burgers

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor dove burgers

Advies aan de Minister over toegankelijkheid dove burgers bij overheden via Nederlandse Gebarentaal.

Ontmoet het team

 • Joni Oyserman

  Joni Oyserman

  Voorzitter

 • Tony Bloem

  Tony Bloem

  Lid

 • Floris Roelofsen

  Floris Roelofsen

  Lid

 • Iris Wijnen

  Iris Wijnen

  Lid

 • Marijn Krijger

  Marijn Krijger

  Lid